Thiết kế web chuyên nghiệp

CHỨNG CHỈ BẢO MẬT SSL

Bảng giá các gói chứng chỉ ssl tại Mynet

CƠ BẢN

500.000 VNĐ

/NĂM
 • Loại:FLEXIBLE SSL
 • Giao thức truy cập :HTTPS
 • Mã hóa dữ liệu: không
 • Độ bảo mật: cơ bản
 • Thời gian cấp phát: 30 phút

NÂNG CAO

1.000.000 VNĐ

/NĂM
 • Loại:FULL SSL
 • Giao thức truy cập :HTTPS
 • Mã hóa dữ liệu: có
 • Độ bảo mật: mạnh
 • Thời gian cấp phát: 30 phút

CHUYÊN NGHIỆP

2.000.000 VNĐ

/VĨNH VIỄN
 • Loại:FULL SSL (STRICT)
 • Giao thức truy cập :HTTPS
 • Mã hóa dữ liệu: có
 • Độ bảo mật: cao nhất
 • Thời gian cấp phát: 1 ngày
Chat ZALO: 0931.49.49.78
Hotline: 0931.49.49.78
Chat ZALO
Gọi điện ngay
Chat tư vấn zalo
chat mynet
Chat ngay