Bảng giá dịch vụ email server tại Mynet

Gói email pro #1 email pro #2 email pro #3 email pro #4

50.000đ/tháng

100.000đ/tháng

200.000đ/tháng

400.000đ/tháng

Dung lượng 3GB 10GB 25GB 80GB
Số Email 5 20 60 120
SSL Let's Encrypt: Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
TẶNG THIẾT KẾ WEB Tặng 100.000đ Tặng 200.000đ Tặng 300.000đ