Bảng giá dịch vụ email server tại Mynet

Gói email pro #1 email pro #2 email pro #3 email pro #4 email pro #5

30.000đ/tháng

50.000đ/tháng

100.000đ/tháng

200.000đ/tháng

350.000đ/tháng

Dung lượng 1GB 2GB 6GB 12GB 25GB
Số Email 1 2 6 25 55
SSL Let's Encrypt: Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
TẶNG THIẾT KẾ WEB Tặng 100.000đ Tặng 200.000đ Tặng 300.000đ Tặng 400.000đ