Bảng giá dịch vụ email server tại Mynet

Gói email pro #1 email pro #2 email pro #3 email pro #4 email pro #5 email pro #6

50.000đ/tháng

90.000đ/tháng

170.000đ/tháng

250.000đ/tháng

500.000đ/tháng

800.000đ/tháng

Dung lượng2GB6GB12GB25GB80GB110GB
Số Email262555110220
Email forwarder262555110220
Mail list262555110220
TẶNG THIẾT KẾ WEBTặng 100.000đTặng 200.000đTặng 300.000đTặng 400.000đTặng 500.000đ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EMAIL GOOGLE WORKSPACE

Gói email pro #1 email pro #2 email pro #3

110.000đ/Email/Tháng

250.000đ/Email/Tháng

450.000đ/Email/Tháng

Dung lượng30GB2TB5TB
Dung lượng 220 Email đầu tiên: 110.000đ/Email20 Email đầu tiên: 250.000đ/EmailGiá: 450.000đ/Email
Dung lượng 321 Email trở lên: 150.000đ/Email21 Email trở lên: 300.000đ/EmailGiá: 450.000đ/Email