BẢNG GIÁ HOSTING - MYNET.VN

CƠ BẢN

100.000 VNĐ

/THÁNG
 • Dung lượng: 1GB
 • Băng thông : không giới hạn
 • Công nghệ: Cloud Linux
 • CSDL MySQL: 1
 • Sub-Domains: 5

NÂNG CAO

180.000 VNĐ

/THÁNG
 • Dung lượng: 2GB
 • Băng thông : không giới hạn
 • Công nghệ: Cloud Linux
 • CSDL MySQL: 5
 • Sub-Domains: 15

CHUYÊN NGHIỆP

300.000 VNĐ

/THÁNG
 • Dung lượng: 5GB
 • Băng thông : không giới hạn
 • Công nghệ: Cloud Linux
 • CSDL MySQL: 10
 • Sub-Domains: 50